Termini održavanja treninga

Aikido u Zrenjaninu

Elektrotehnička/građevinska škola
"Nikola Tesla"
Dr Slavka Županskog 1

Rasporedzr

Aikido u Novom Sadu

Sportski centar
"Partizan"
Preradovićeva 9, Petrovaradin

Rasporedns

Aikido u Žablju

Osnovna škola
"Miloš Crnjanski"
Trg Svetog Save 4

Rasporedz