Termini održavanja treninga

Aikido u Zrenjaninu

Elektrotehnička/građevinska škola
"Nikola Tesla"
Narodnog fronta 1, 23000 Zrenjanin

Rasporedzr

Aikido u Novom Sadu

Elektrotehnička škola
"Mihajlo Pupin"
Futoška 17, 21000 Novi Sad

Rasporedns

Aikido u Žablju

Osnovna škola
"Miloš Crnjanski"
Trg Svetog Save 4, 21230 Žabalj

Rasporedz