54. seminar A.K. TISA u Novom Sadu

Seminar za decu, jun 2019.

53. seminar A.K. TISA u Zrenjaninu

Seminar za decu, decembar 2018.

52. seminar A.K. TISA u Novom Sadu
Seminar za decu, jun 2018.
Proslava 22. godišnjice kluba&proslava 5.Dana
51. seminar A.K. TISA u Zrenjaninu
Seminar za decu, decembar 2017.
50. seminar A.K. TISA u Novom Sadu

21. rođendan aikido kluba TISA

49. seminar A.K. TISA u Zrenjaninu